Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
      
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 23 lipca 2017
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy

W jakim celu działamy?

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry" jest Lokalną Grupą Działania w rozumieniu terminologii podejścia LEADER Unii Europejskiej, gromadzi przedstawicieli trzech sektorów: administracji publicznej, przedsiębiorców i rolników oraz organizacji pozarządowych z siedmiu gmin z powiatu kieleckiego: Bielin, Bodzentyna, Górna i Masłowa; powiatu skarżyskiego: Łącznej oraz Suchedniowa oraz powiatu starachowickiego: Wąchocka. Stowarzyszenie skupia 97 osób fizycznych i 17 osób prawnych, w tym 7 gmin członkowskich.

Opracowana została na potrzeby LGD Zintegrowana Strategia Obszarów Wiejskich, w której za priorytet rozwoju uznano wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych. Rozwijanie produktów takich jak: Kraina Legend Świętokrzyskich, Szklany Dom, to kluczowe zadania w przyjętej Strategii dla gmin leżących wokół najwyższych pasm Gór Świętokrzyskich. Aktualnie Strategia jest aktualizowana zgodnie z wymogami prawnymi dla Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2007-2013.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (w brzmieniu obowiązującym od 8 XII 2007 r.) LGD ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i integracji europejskiej, a w szczególności:

a) Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla obszaru gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD),
b) Promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a,

c) Mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a,

d) Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a,
e) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
f) Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,

g) Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
h) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną-artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD,
i) Promocję idei integracji europejskiej w kraju i za granicą,
j) Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej,
k) Promocję i organizację wolontariatu.

Milena Wrona
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
System Informowania Mieszkańców
Aby otrzymywać informacje SMS, dopisz swój numer telefonu komórkowego.


lcoi
Turystyka wokół Łysej Góry
Statystyki
Licznik odwiedzin:
2113648
Dzisiaj:
117
Gości on-line:
1
Twoje IP:
23.20.193.33
Pogoda
Facebook
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI