Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Świętokrzyski groch z kapustą - opis projektu

 

 - 2013_08_16_swisscontributionprogramme_logo.jpg

 

Tytuł projektu: " Świętokrzyski groch z kapustą”

Beneficjent: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

Data podpisania umowy: 1 lipca 2013 r.

Wartość całkowita projektu: 49 992,30 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 44 593,07 PLN

Kwota wkładu własnego: 5 399,23 PLN

Projekt „Świętokrzyski groch z kapustą” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” wspartego przez Szwajcarię poprzez dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Środki zostały pozyskane przez „Lokalną Grupę Działania - Wokół Łysej Gór” w ramach konkursu organizowanego przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Biuro Projektu w Bielinach

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry "

ul. Partyzantów 3,

26-004 Bieliny

Projekt realizowany będzie w okresie VI-XII.2013 na terenie czterech gmin należących do LGD WŁG: Gmina Bieliny w miejscowości Huta Szklana, Gmina Bodzentyn w miejscowości Wilków, Gminy Górno w miejscowości Krajno – Parcele i Gminy Masłów w miejscowości Ciekoty. Celem projektu będzie popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Gór Świętokrzyskich przy wykorzystaniu materialnych i społecznych zasobów kulturowych, wśród mieszkańców oraz turystów.

Działania projektu:

1.Organizacja III Świętokrzyskiego Święta Zalewajki. 15 sierpnia w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej zostanie zorganizowana III edycja imprezy poświęconej świętokrzyskiej zupie – zalewajce. Zostanie zorganizowany konkurs na najlepszą zalewajkę dla Kół Gospodyń Wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, podmiotów gastronomicznych z powiatu kieleckiego. Zostaną wysłane zaproszenia z regulaminem konkursu. 20 podmiotom zgłoszonym do konkursu zostaną zwrócone koszty zakupu produktów na zalewajkę, naczyń jednorazowych, koszty transportu przyjazdu na wydarzenie. Zostaną zakupione nagrody, wydrukowane dyplomy, wynajęta scena, nagłośnienie, agregat, wyemitowany w Radio Kielce spot zapraszający na wydarzenie, pokryte koszty wynagrodzenia dla konferansjera, wydana broszura z przepisami na zalewajkę. Na scenie zaprezentują się zespoły ludowe, przeprowadzone zostaną konkursy. Zalewajka będzie rozdawana wśród uczestników imprezy.

2.Organizacja kiermaszu w dniu 8 września 2013 r. w miejscowości Wilków podczas festynu rodzinnego pn. "II Powitanie Jesieni nad zalewem w Wilkowie". Festyn rodzinny połączony będzie z  kiermaszem potraw regionalnych oraz konkursem na przygotowanie zupy rybnej.Na potrzeby realizacji zostaną pokryte koszty: wynagrodzenie dla konferansjera, przygotowania potraw regionalnych na kiermasz, wydruk plakatów promujących wydarzenie.Podczas festynu będą rozgrywane gry konkursy dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Przewiduje się występ zespołów z terenu gminy Bodzentyn oraz sąsiednich gmin.

3. 22 września zostanie zorganizowany Dzień Pieroga w Krajnie gm. Górno. Przewidziano zakup produktów i nagród do konkursów, opłatę za: wynajęcie oświetlenia, nagłośnienia, konferansjera, występ zespołów ludowych i wydanie publikacji z przepisami. 15 podmiotom zostaną zwrócone koszty zakupu produktów na pierogi.

4.Organizacja Powiatowego Kiermaszu Bożonarodzeniowgo, w ramach, którego zostanie zorganizowany konkurs na potrawę wigilijną oraz konkurs na obrzęd bożonarodzeniowy. Zadanie to wpisuje się w katalog społecznych zasobów kulturowych. Zadanie zostanie zorganizowane w grudniu 2013 r. w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach.                                        Na potrzeby realizacji zostaną pokryte koszty wynajmu pomieszczeń, pokryte koszty przeprowadzenia warsztatów ozdób świątecznych podczas kiermaszu. W ramach zadania zostanie organizowany konkurs na potrawę wigilijną dla mieszkańców oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu kieleckiego oraz konkurs na obrzęd Bożonarodzeniowy dla Kół Gospodyń Wiejskich. Na ten cel zostaną zakupione nagrody dla uczestników konkursów. Dla uczestników (uczestników konkursów, turystów, mieszkańców itp.) kiermaszu zostanie przygotowany poczęstunek, uczestnicy konkursów otrzymają zwrot kosztów dojazdu lub zakupu produktów. Zostanie również pokryte wynagrodzenie dla 3 członków jury konkursu na obrzęd Bożonarodzeniowy, będą to specjaliści w zakresie etnografii, obrzędowości. Podsumowaniem zadania będzie wydanie publikacji z przepisami na potrawy wigilijne biorącymi udział w konkursie. Organizacja zadania: październik – grudzień 2013-10-23

Okres realizacji projektu:

1 lipca 2013 r. – grudzień 2013r.

 

 

Katarzyna Witkowska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x