Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2012

 

 

 

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki naboru wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" za rok 2012.

 

Etap 1 – zakończenie naboru wniosków:

W naborze trwającym od 07 listopada do 28 listopada 2012 r. do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęło 3 wnioski zgodnie z poniższą listą.

Lista wniosków dot. działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabór 2012

Etap 2 – posiedzenia Rady – ocena wniosków:

Ocena wniosków dokonana została przez Radę – organ odpowiedzialny za wybór operacji do dofinansowania. Została ona dokonana w dwóch etapach:

 

Posiedzenie pierwsze.

W dniach 04 – 11.12.2012 r. członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia.

Program Posiedzenia Rady

 

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Wybór protokolanta posiedzenia.

3. Podpisanie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności.

4. Wybór członków Rady do referowania wniosków dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

5. Wybór członków Rady do referowania wniosków dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

6. Zapoznanie się przez członków Rady z wnioskami i streszczeniami wniosków dla obu działań.

7. Głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu członków Rady z poszczególnych głosowań dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw.

8. Głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu członków Rady z poszczególnych głosowań dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

9. Referowanie wniosków dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

10. Ocena zgodności operacji z LSR dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju) - dyskusja.

11. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętych w naborze dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

12. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania: Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw (wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru) - dyskusja.

13. Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

14. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych dla działania: Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15.    Opracowanie list operacji ocenianych dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

16. Referowanie wniosków dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

17. Ocena zgodności operacji z LSR dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju) - dyskusja.

18. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętych w naborze dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

19. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru) - dyskusja.

20. Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

21. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

22. Opracowanie list operacji ocenianych dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

23. Zamknięcie posiedzenia.

 

Celem tego posiedzenia było dokonanie oceny wniosków przyjętych w trakcie naboru pod względem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami oceny.

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 04 – 11.12.2012 r.

Posiedzenie drugie

W dniu 08.01.2013 r. w Bielinach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia " Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry" Celem tego posiedzenia było dokonanie wyboru operacji do finansowania.

W efekcie prac Rada przyjęła następującą uchwałę: 

Uchwała nr 02/I/2013 z dnia 08.01.2013 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które zostały wybrane do sfinansowania w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Lista operacji wybranych do finansowania.

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia Rady z dnia 8 stycznia 2013 r.

 

Milena Kudlińska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x