Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Małe projekty 2011

 

 Gmina Bieliny

1. Wnioskodawca:
Bożena Kuryga, Makoszyn 132, 26-004 Bieliny
Tytuł Projektu:  
Plac zabaw w gospodarstwie agroturystycznym „RANCZO"
Nr umowy:
00681-6930-UM1341242/12. zawartej w dniu 17.04.2012r.
Kwota dofinansowania: 22.750,00zł

W ramach operacji na terenie gospodarstwa agroturystycznego został wykonany plac zabaw i wyposażony w następujące urządzenia: zestaw "Karolina", huśtawka podwójna, huśtawka "Ważka", bujak sprężynowy, piaskownica z pokrowcem, ławka, zestaw do minigolfa, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw.
Galeria zdjęć z realizacji operacji

2. Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
Tytuł Projektu: „Doposażenie zespołów ludowych, orkiestry z gminy Bieliny w stroje, instrumenty oraz sprzęt gastronomiczny"
Nr umowy:  UM13-6930-UM1341220/12
Kwota dofinansowania: 20 166,93 zł

Projekt skierowany był do zespołów ludowych, kapel, orkiestry dętej z terenu gminy Bieliny. Polegał na doposażeniu:
- zespołu ludowego „Makoszyńskie Przepióreczki" w spódnice ludowe i buty,
- Kapeli Bielińskiej w jeden kompletny strój damski oraz 4 stroje męskie,
- Kapeli z Makoszyna w elementy stroju ludowego (kamizelki, spodnie, czapki) oraz buty,
- orkiesty w  kompletne stroje galowe dla 20 osób,
- sprzętu gastronomicznego dla Kół Gospodyń Wiejskich z Napękowa i Huty Podłysicy. Zostały zakupione m.in. kuchenka  mikrofalowa, 2 kuchenki gazowe, zestawy misek, termosy, zestaw garnków i inne.
Galeria zdjęć z realizacji operacji

3. Wnioskodawca: Gmina Bieliny

Tytuł Projektu: „Średniowiecze w trójwymiarze - multimedialne narzędzia promocji Gminy Bieliny"
Nr umowy:
00725-6930-UM1341212/12 zawartej w dniu 25.05.2012 r.
Kwota dofinasowania: 7 691,46 zł

W ramach operacji pn. Średniowiecze w trójwymiarze - multimedialne narzędzia promocji Gminy Bieliny zostały zrealizowane następujące działania:  

1. wydanie - druk  1000 sztuk folderu/Widokownika Viever 3D pt. „Posmakuj Średniowiecza" promującego atrakcje i produkty turystyczne rozwijane na terenie objętym działaniem LSR. W folderze można oglądać zdjęcia w technologii 3D. Zdjęcia ilustrują Osadę Średniowieczną - atrakcję turystyczną u stóp Świętego Krzyża, wraz z jej mieszkańcami - słowiańskimi rzemieślnikami wykonującymi dawne, mało popularne zawody, m.in. garncarz, cieśla, rymarz, zielarka. W folderze prezentowane są także postacie legend Świętokrzyskich, których odtwórcami są członkowie nieformalnej grupy „Kaina Legend Świętokrzyskich" opartej na kanwie produktu turystycznego rozwijanego na terenie objętym LSR.
Publikacja zawiera niezbędne informacje o obiekcie i jego mieszkańcach, zachęcając tym samym do odwiedzenia Gminy Bieliny. Ze względu na zastosowanie innowacyjnej technologii 3D do każdego egzemplarza widokownika dołączone są okulary w celu uzyskania efektu trójwymiarowego.

2. opracowanie multimedialnej gry internetowej nawiązującej do atrakcji turystycznych i walorów Gór Świętokrzyskich, Gminy Bieliny i obszaru objętego LSR. Korzystający z gry mogą odbyć wirtualną podróż w najciekawsze zakątki, atrakcje i zabytki Gminy Bieliny i Gór Świętokrzyskich. Odwiedzają m.in. Osadę Średniowieczną, Świętokrzyski szlak Paproci, Św. Krzyż i spotykają postaci świętokrzyskich legend. Gra polega na wyborze swojego bohatera, który sterowany przez użytkownika gry pokonuję różne przeszkody, wykonanie polecenie zdobywa punkty, by dotrzeć do krańca tajemniczej wędrówki. Dodatkowo podczas zabawy gracz odpowiada na pytania bezpośrednio związane z Gminą Bieliny oraz Górami Świętokrzyskimi.

Gra internetowa umieszczona jest na stronie internetowej www.osadasredniowieczna.eu oraz www.swietokrzyskiszlakpaproci.pl.

3. Organizacja I międzyszkolnego turnieju w bielińską grę internetową W turnieju wzięło udział 48 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bieliny. Każdy z uczestników turnieju otrzymał upominek promocyjny „magiczny" kubek ze zdjęciem atrakcji turystycznej z Gminy Bieliny lub Gór Świętokrzyskich (zakup w ramach operacji). Dla trzech zwycięskich drużyn zostały zakupione puzzle (1000 elementów) ze zdjęciami lokalnych atrakcji.
Podczas turnieju został zapewniony poczęstunek dla uczestników i ich opiekunów.
Galeria zdjęć z realizacji operacji

4. Wnioskodawca: Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich
Tytuł Projektu:  Organizacja Pikniku Średniowiecznego i Targów Świętokrzyskich Smaków Tradycji w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej
Nr umowy:
00737-6930-UM1341226/12 zawartej w dniu 25.05.2012 r.
Kwota dofinansowania: 19 516,18

W ramach operacji została zorganizowana impreza plenerowa pod nazwą „Piknik Średnio­wieczny" połączona z „Targami Świętokrzyskich Smaków Tradycji" w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej.

Impreza adresowana była do mieszkańców Gminy Bieliny (dzieci, młodzieży i rodzin), zaproszonych gości oraz turystów. Wydarzenie miało na celu wypromowanie  oferty Osady Średniowiecznej oraz Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, a także udostępnianie, upowszechnianie i przekazywanie kolejnym pokoleniom i szerokiej grupie odbiorców dzie­dzictwa historycznego i kulturowego, w tym kulinarnego Gór Świętokrzyskich i Gminy Bieliny.

Imprezie towarzyszyło zwiedzanie Osady Średniowiecznej, interaktywna prezentacja średniowiecznych zawodów, średniowieczne harce i psoty - gry i zabawy utrzymane w śred­nio­wiecznym charakterze.

„Targi Świętokrzyskich Smaków Tradycji" to prezentacja potraw i produktów żywnościowych wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odwiedzający Osadę goście mogli zapoznać się z produktami i potrawami regionalnymi, które są związane
z regionem i stanowią jego kulinarne dziedzictwo.

5. Wnioskodawca: Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich
Tytuł Projektu:  Karczma świętokrzyska - kuchnia z tradycją
Nr umowy:
  00745-6930-UM1341223/12 zawartej w dniu 25.05.2012 r.
Kwota dofinansowania: 20 674,66 zł

W ramach realizacji operacji zostało zakupione wyposażenie do Karczmy Świętokrzyskiej w Hucie Szklanej: akcesoria gastronomiczne (garnki, rondle, patelnie ze stali nierdzewnej, żeliwne i teflonowe, pokrywki, wieszak na pokrywki, pojemniki typu GN ze stali nierdzewnej, pokrywy do pojemników GN, cedzak, chochle, rózgi, łopatki o przewracania ze stali nierdzewnej i teflonowe, widelec kuchenny, łyżka cedzakowa, ubijak do ziemniaków, szufelka stalowa do artykułów sypkich, deski do krojenia, stojak na deski, otwieracz do puszek, tłuczek do mięsa, noże kuchenne, nóż do chleba, nóż do obierania warzyw, dzbanek z miarką, wózek do talerzy), urządzenia gastronomiczne (taboret grzewczy, zmywarka, rozdrabniarka do warzyw, zestaw 7 tarcz, maszynka do mięsa, krajalnica do wędlin), zastawa stołowa (talerze płytkie, głębokie, półmiski, półmiski owalne, wazy), artykuły sanitarne (pojemniki na odpadki z pokrywą, zestaw mop z dwoma wiadrami, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe, dozowniki na mydło w płynie, kosz na śmieci) oraz wykonany z drewna  wieszak wraz z szafką i blatem, butla gazowa.

Galeria zdjęć z realizacji operacji.

Gmina Łączna

1. Wnioskodawca: Gmina Łączna
Tytuł Projektu:  Zorganizowanie artystycznych warsztatów wyjazdowych dla Kół Gospodyń Wiejskich
Nr umowy:
00683-6930-UM1341216/12. zawartej w dniu 16.05.2012r.
Kwota dofinansowania: 20 144,44zł

Projekt skierowany był do osób nalezących do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łączna.
Polegał on na zorganizowaniu artystycznych warsztatów wyjazdowych w Bieszczady. W ramach wyjazdu przeprowadzone zostały warsztaty z bibułkarstwa i wikliniarstwa oraz wyrobu świec woskowych. Operacja przyczyniła się również do poznania dobrych praktyk z zakresu lokalnej aktywności, które uczestnicy mogą wykorzystać na terenie Gminy Łączna.

Galeria zdjęć z realizacji operacji

2. Wnioskodawca: Gmina Łączna
Tytuł Projektu:Remont połączony z modernizacją pomieszczenia obiektu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w Klonowie
Nr umowy:
00724-6930-UM1341225/12. zawartej w dniu 16.05.2012r.
Kwota dofinansowania: 16 872,95zł

W ramach projektu dokonano remontu jednego z pomieszczeń świetlicowych i utworzono w nim aneks kuchenny. W ramach prac modernizacyjnych w pomieszczeniu została rozprowadzona instalacja wodno-kanalizacyjna, dodatkowa instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie sprzętu AGD. Zakupiony został komplet szafek kuchennych, zmywarko-wypażarka, dwa stoły oraz 12 krzeseł.
Realizacja projektu przyczyniła się do tworzenia pozytywnego wizerunku tożsamości lokalnej i promowania kultury ludowej wśród młodego pokolenia, mieszkańców Gminy Łączna. Aneks kuchenny posłuży także do ogranizacji warsztatów kulinarnych.

Galeria zdjęć z realizacji operacji

Gmina Bodzentyn

1. Wnioskodawca: Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
Tytuł Projektu: Zakup tradycyjnych strojów dla zespołu „ Świętokrzyskie Jodły”
Nr umowy: 00704-6930-UM1341229/12. zawartej w dniu 24.04.2012r.
Kwota dofinansowania: 22.176,00zł

W ramach operacji zostały zakupione tradycyjne stroje dla zespołu „ Świętokrzyskie Jodły”. Celem operacji jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez wyposażenie w tradycyjne stroje ludowe zespołu folklorystycznego „ Świętokrzyskie Jodły”

Galeria zdjęć z realizacji operacji

2. Wnioskodawca: Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
Tytuł Projektu: Wydanie folderu pt. „ Bodzentyn – twoja oaza spokoju i smaku”
Nr umowy: 00698-6930-UM1341217/12 zawartej w dniu 17.04.2012r.
Kwota dofinansowania: 8.400,00zł

W ramach operacji został wydany folder pt. „ Bodzentyn – twoja oaza spokoju i smaku”. Celem operacji jest poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Bodzentyn poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej.

Projekt w trakcie realizacji.

3. Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna
Tytuł Projektu: XXIX Dni Bodzentyna- promocja walorów przyrodniczo- krajobrazowych gminy
Kwota dofinansowania: 17.493,00zł

Głównym celem organizowanych co rocznie Dni Bodzentyna jest promowanie miasta i gminy Bodzentyn oraz pobudzenie środowisk lokalnych i symulowanie współpracy na rzecz rozwoju wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, historyczną, kulturową i przyrodniczą, poprzez dotarcie do jak  najszerszej grupy odbiorców. Organizowane co rocznie Dni Bodzentyna dla większości mieszkańców gminy są jedynym sposobem kontaktu z kulturą i twórczością ludzi znanych jedynie z telewizji i pierwszych stron gazet. Czynne uczestnictwo w imprezie pozwala na chwilowe zapomnienie o szarej rzeczywistości i problemach dnia codziennego. Niezależnie od wieku i zainteresowań każdy może znaleźć coś dla siebie. 

Galeria zdjęć z realizacji operacji

 Gmina Górno

1. Wnioskodawca: Gmina Górno
Tytuł Projektu: Wzmocnienie aktywności i potencjału Kół Gospodyń Wiejskich poprzez zakup strojów ludowych, szkolenia tematyczne i doposażenie w sprzęt gastronomiczny.
Nr umowy: nr.00750-6930-UM1341222/12 zawartej w dniu 15.06.2012
Kwota dofinansowania: 24 931,08 zł.

 W ramach projektu zostały zakupione stroje dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz doposażenie sprzętu gastronomicznego przez co poprawiła się  aktywność społeczna mieszkańców Gminy Górno.

Galeria zdjęć  z realizacji operacji

2. Wnioskodawca: Gmina Górno
Tytuł Projektu: Ludowy festyn integracyjny

Nr umowy: nr. 00707-6930-UM134121/12 zawartej w dniu 25.05.2012
Kwota dofinansowania: 24 821,65 zł.

Realizacja operacji przyczyniła się do uatrakcyjnienia i wzbogacenia oferty kulturalnej i wypoczynkowej Gminy Górno. Atrakcyjne wydarzenie przyciągnęło zainteresowane osoby spoza terenu gminy Górno. Zorganizowanie wydarzenia o zasięgu ponad lokalnym, zawierającego atrakcyjną ofertę dla różnych grup odbiorców przyczyniło się do stworzenia atrakcyjnej oferty wolnego czasu.    Wspólne wykonywanie wieńców dożynkowych przez młodzież oraz starsze pokolenie odświeżyło i przybliżyło wiekowe tradycje związane z obrzędami dożynkowymi.

Galeria zdjęć  z realizacji operacji

3. Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach
Tytuł Projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej Leszczynach
Nr umowy: nr.00746-6930-UM1341230/12 zawartej w dniu 29.05.2012
Kwota dofinansowania: 24 990,00 zł.

Wyposażenie nowo rozbudowanej świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego pozwoliło na podejmowanie działań zamierzających do zaoferowania społeczności lokalnej i turystom gotowych produktów – na przykład podczas organizacji biesiad regionalnych, festynów oraz imprez wiejskich. Wyposażona świetlica stała się miejscem, gdzie są organizowane różne imprezy, turnieje, zawody, rozgrywki i pogadanki tematyczne.

Galeria zdjęć  z realizacji operacji

4. Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jachowej
Tytuł Projektu: Ścieżka zdrowia

Nr umowy: nr.00693-6930-UM 1341234/12 zawartej w dniu 17.04.2012
Kwota dofinansowania: 24 980,00 zł.

Dzięki realizacji  operacji powstały dwa  miejsca do wypoczynku na potrzeby mieszkańców i turystów w Górnie i Woli Jachowej. Miejsca wyposażone w komplet urządzeń tworzących siłownię zewnętrzną z zagospodarowanym estetycznie terenem, co zabezpieczyło potrzeby mieszkańców i turystów związane z wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Siłownie zewnętrzne stanowią dodatkową atrakcję dla przebywających w okolicy turystów.

 Galeria zdjęć z realizacji operacji

Gmina Masłów

1. Wnioskodawca: Gmina Masłów

Tytuł projektu: Letnia scena kultury świętokrzyskiej-modernizacja amfiteatru w Ciekotach

Nr umowy: 00678-6930-UM1341221/12

Kwota dofinansowania: 16 788,60 zł

 

Cel projektu: rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz umożliwienie organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych poprzez modernizację amfiteatru w Ciekotach.

Operacja przyczyniła się do poprawy stanu technicznego i estetyki przestrzeni publicznej w Ciekotach w bezpośrednim sąsiedztwie Szklanego Domu.

W ramach projektu została zmodernizowana scena oraz ławki znajdujące się w pobliżu Dworku Stefana Żeromskiego. Poprzednio betonowa, niezadaszona scena i metalowa konstrukcja psuły estetykę krajobrazu.

Zakres prac:

- wykonanie podłogi ryflowanej z drewna iglastego

- obłożenie istniejących słupów metalowych podtrzymujących zadaszenie drewnem (imitacja bali drewnianych)

- wykonanie więźby dachowej

- pokrycie dachu blachą trapezową

- wykonanie i zamontowanie elementów ławek

- zabudowanie szczytów deskowaniem

- wykonanie zabudowy zadaszenia z zabudową gontem drewnianym.

Dach, elementy drewniane oraz ławki zostały pomalowane na kolor ciemnobrązowy.

W efekcie powstał obiekt harmonizujący wyglądem z Dworkiem, idealny na organizację wydarzeń artystycznych.

Niedługo po oddaniu obiektu do użytku odbyła coroczna uroczystość – Dożynki gminne oraz inne imprezy kulturalne, np. festiwal NO WORRIES. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju życia kulturalnego mieszkańców i turystów: lokalnych zespołów prezentujących swój dorobek artystyczny podczas wydarzeń kulturalnych oraz widowni podziwiającej występy.

 

Galeria zdjęć z realizacji operacji

 

2. Wnioskodawca: Gmina Masłów

Tytuł projektu: Rowerem przez region świętokrzyski

Nr umowy: 00663-6930-UM1341215/12

Kwota dofinansowania:11 820,23

 

Cel projektu: podniesienie jakości życia lokalnej społeczności oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu mieszkańców gminy Masłów i turystów poprzez udostępnienie sprzętu rowerowego.

Dzięki realizacji projektu powstała wypożyczalnia rowerów przy Hostelu „Lubrzanka” w Mąchocicach Kapitulnych 211, która pozytywnie wpływa na rozwój oferty spędzania wolnego czasu poprzez propagowanie aktywnej rozrywki i stanowi doskonałe uzupełnienie do sieci szlaków rowerowych na terenie gminy Masłów.

W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt rowerowy:-12 szt. rowerów, w tym:6 szt. rowerów górskich w trzech rozmiarach- pozwalające na jazdę w każdych warunkach, od asfaltu po najtrudniejsze szlaki rowerowe, 4 szt. rowerów crossowych w dwóch rozmiarach –idealne zarówno na krótkie przejażdżki po mieście jak i długie wyprawy, wytrzymałe i uniwersalne rowery, 2 szt. rowerów miejskich w dwóch rozmiarach – bardzo komfortowe, przeznaczone głównie do jazdy po drogach, ścieżkach rowerowych i utwardzonej nawierzchni - akcesoria rowerowe – pompka, zestaw kluczy, zapięcia rowerowe oraz błotniki do rowerów crossowych. Ponadto zostały zamontowane stojaki rowerowe w trzech miejscach: przy Hostelu „Lubrzanka“, przy Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom“ oraz przy Izbie Dobrego Smaku (świetlica w Ciekotach).

Lokalizacja wypożyczalni nie jest przypadkowa, gdyż znajduje się przy największych ośrodkach noclegowych w gminie. Turyści wynajmujący domki letniskowe w Hostelu „Lubrzanka” czy w pobliskich hotelach mogą skorzystać z dodatkowej atrakcji i udać się na wycieczkę rowerową po szlakach rowerowych.

 

Galeria zdjęć z realizacji operacji

3. Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie

Tytuł projektu: Doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Ciekotach

Nr umowy: 00727-6930-UM1341208/12

Kwota dofinansowania: 23 851,69 zł

 

Cel projektu: rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie istniejącej swietlicy wiejskiej w Ciekotach.

Doposażenie kuchni i jadalni w niezbędny sprzęt pozwoli na przyjmowanie większej ilości turystów, co uatrakcyjni ofertę turystyczną gminy - "raz spróbują i powrócą".

Zakupiony w ramach zadania sprzęt będzie stanowił wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Ciekotach z którego będą mogły korzystać przebywające w niej osoby. Będzie wykorzystywany do przygotowywania posiłków na potrzeby odbywających się w świetlicy spotkań. A także służył kołom gospodyń wiejskich z regionu, które będą mogły się spotkać i wspólnie przygotować tradycyjne potrawy np. na potrzeby lokalnych wydarzeń.

Świetlica to nie tylko kuchnia i jadalnia, ale także dodatkowe miejsca noclegowe które także wymagały doposażenia.W ramach zadania został wyposażony jeden duży pokój w 10 szt. materaców oraz dwa pokoje w meble i sprzęty niezbędne do przenocowania dzieci i młodzieży korzystającej z oferty spędzania wolnego czasu w świetlicy wiejskiej.

 

Galeria zdjęć z realizacji operacji

4. Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie

Tytuł projektu: Wyposażenie domków letniskowych w Hostelu Lubrzanka

Nr umowy: 00741-6930-UM1341213/12

Kwota dofinansowania: 24 570,50 zł

 

Cel projektu: rozwijanie turystyki na obszarze gminy Masłów poprzez doposażenie Hostelu Lubrzanka.

Poprzez realizację operacji Wnioskodawca, do 7 domków (wyremontowanych) w skład których wchodzi 13 pokoi z łazienkami (bez pryszniców) oraz do dwóch wolnostojących pryszniców (damski i męski), zakupił wyposażenie, które jest niezbędne do przyjęcia potencjalnych mieszkańców i turystów odwiedzających Góry Świętokrzyskie.

Wnioskodawca oszacował ilość niezbędnego do zakupu sprzętu (doposażenia pokoi i łazienek) na podstawie ilości pokoi (13 szt.) znajdujących się w 7 wolnostojących domkach letniskowych. Pokoje zostały wyposażone tak, aby zapewnić od 3 do 4 miejsc noclegowych.

Dzięki doposażeniu Hostelu wzrośnie atrakcyjność turystyczna nie tylko gminy Masłów, ale także całego obszaru LSR. Nasza oferta skierowana jest głównie do młodzieży, a także rodzin z dziećmi, ponieważ stężenie jodu panujące na terenie na którym położony jest Hostel porównywalne jest ze stężeniem w kurortach nadmorskich.

 

Galeria zdjęć z realizacji operacji

Gmina Suchedniów

1. Wnioskodawca: Gmina Suchedniów
Tytuł Projektu:  Wydanie albumu fotograficznego pt. "SUCHEDNIÓW - jakże nie kochać tej ziemi"
Nr umowy:
00708-6930-UM1341209/12 zawartej w dniu 30.04.2012r.
Kwota dofinansowania: 23 273,99 zł

W ramach operacji został wydany album fotograficzny pt. "SUCHEDNIÓW - jakże nie kochać tej ziemi" w nakładzie 1 000 egzemplarzy, w formacie A4 i w twardej oprawie. Załącznikiem do albumu jest płyta CD z ilustrowaną muzycznie prezentacją fotografii. Album obejmuje część opisową w wersji polskiej i angielskiej, w której znajdują się informacje na temat Suchedniowa - jego historii i dziedzictwa kulturowego, walorów przyrodniczych i turystycznych. Druga część to 150 fotografii archiwalnych i współczesnych Suchedniowa, jego walorów przyrodniczych i turystycznych.

Galeria zdjęć z realizacji operacji

2. Wnioskodawca: Gmina Suchedniów
Tytuł Projektu:Ogranizacja Jubileuszu Suchedniowa pn. "SUCHEDNIÓW - TU JEST MOJE MIEJSCE"
Nr umowy:
00709-6930-UM1341210/12 zawartej w dniu 23.05.2012r.
Kwota dofinansowania: 24 993,87 zł

 

Dla uczczenia jubileuszu 50 rocznicy otrzymania przez Suchedniów praw miejskich zorganizowana została w dniu 23.06.2012 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie impreza pn. "SUCHEDNIÓW - TU JEST MOJE MIEJSCE". Scenariusz wydarzenia obejmował imprezę plenerową z prezentacją dorobku rodzimych artystów, członków kół zainteresowań z Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" oraz koncert "Czerwonych Gitar". Dodatkową atrakcję stanowiły stoiska promocyjne: Stowarzyszenia "LGD-Wokół Łysej Góry", twórców i rękodzielników (ze szczególnym uwzględnieniem ginących zawodów), karczma potraw regionalnych.

W ramach operacjizorganizowano we wszystkich miejscowościach Gminy Suchedniów eliminacje konkursów: wiedzy o Suchedniowie i regionie oraz kulinarny - na najlepsza potrawę z kaszy. Finały obu konkursów miały miejsce podczas uroczystości jubileuszowych 23 czerwca 2012 r. W festynie wzięło udział ok. 6 000 osób.

 

Galeria zdjęć z realizacji operacji

 

Gmina Wąchock

 

1.Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
Tytuł Projektu:  Zakup sprzętu pływającego służącego zagospodarowaniu walorów doliny Kamiennej i potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Nr umowy:
00718-6930-UM1341224/12 zawartej w dniu 07.05.2012r.
Kwota dofinansowania: 23 345,36 zł

 

Trwałym efektem realizacji operacji jest wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do uprawiania turystyki wodnej i rekreacji w postacji 6 sztuk kajakow, 4 sztuk rowerków wodnych, łódki turystycznej i osprzętu w postaci 17 sztuk kamizelek ratunkowych oraz 14 sztuk wioseł. W okresie sezonu maj - wrzesień można wypożyczać zakupiony sprzęt.

 

Galeria zdjęć z realizacji operacji

 

2.Wnioskodawca: Wąchockie Towarzystwo Wędkarskie "Kamienna"
Tytuł Projektu:  Zagospodarowywanie terenu przy oczku wodnym w miejscowości Marcinków
Nr umowy:  00729-6930-UM 1341227/12 zawartej w dniu 18.05.2012r.
Kwota dofinansowania: 17 500,00 zł

 
W ramach operacji zostało stworzone miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów, wzniesiono dwie wiaty wyposażone w stoły i ławki turystyczne, oraz dwa pomosty wędkarskie. W  ten sposób powstał baza rekreacyjno a?? wypoczynkowa, której atutem jest położenie na zielonych terenach w miejscowości Marcinków.
 
Ewelina Majcher
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x