Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Odnowa i rozwój wsi 2012

 

 

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki ogłoszonego konkursu nr 2 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dla bliższego i lepszego poznania zasad przeprowadzania konkursu, informacje zamieszczone poniżej przedstawiają przebieg całego procesu naboru i oceny wniosków oraz wyboru operacji do dofinansowania.

 

Etap 1 – zakończenie naboru wniosków:

W naborze trwającym od 17 maja 2012 r. do 8 czerwca 2012 r. do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynął  1 wniosek.

 

 Etap 2 – posiedzenia Rady – ocena wniosków:

Ocena wniosku dokonana została przez ośmioosobową Radę – organ odpowiedzialny za wybór operacji do dofinansowania.

 

 Pierwsze posiedzenie Rady

 

W dniu 14 czerwca 2012r. członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

 

Program Posiedzenia Rady

1.      Otwarcie posiedzenia Rady.

2.      Wybór protokolanta posiedzenia.

3.      Podpisanie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności.

4.      Wybór członków Rady do referowania wniosków.

5.      Zapoznanie się przez członków Rady z wnioskami i streszczeniami wniosków.

6.      Głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu członków Rady z poszczególnych głosowań do działania.

7.      Referowanie wniosków dla działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i Rozwój Wsi”.

8.      Ocena zgodności operacji z LSR dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi" (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju) - dyskusja.

9.      Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętych w naborze dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi"

10.  Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi" (wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru) - dyskusja.

11.  Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi"

12.  Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi"

13.  Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Celem tego posiedzenia było dokonanie oceny wniosku przyjętych w trakcie naboru pod względem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami oceny.

W efekcie prac Rada przyjęła m.in.:

- uchwałę w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach

- uchwałę w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności operacji z LSR

- uchwałą w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych.

 

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 14 czerwca 2012 r.

 

Posiedzenie drugie

W dniu 11.07.2012 w Bielinach odbyło się drugie posiedzenie Rady. Celem tego posiedzenia było przyjęcie uchwały:

 

- Uchwała nr 1/VII/2012 z dnia 11.07.2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które zostały wybrane do sfinansowania w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi

 

 

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 11 lipca  2012 r.

 

 

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x