Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2011

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki naboru wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" za rok 2011.

 

Etap 1 – zakończenie naboru wniosków:

W naborze trwającym od 22 sierpnia do 20 września 2011 r. do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęło      5 wniosków zgodnie z poniższą listą.

 

Lista wniosków dot. działania  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabór 2011

 

Etap 2 – posiedzenia Rady – ocena wniosków:

Ocena wniosków dokonana została przez  Radę – organ odpowiedzialny za wybór operacji do dofinansowania. Została ona dokonana w dwóch etapach:

 

Posiedzenie pierwsze.

 W dniach 26.09.2011 – 03.10.2011 członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Wybór protokolanta posiedzenia.

3. Podpisanie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności.

5. Wybór członków Rady do referowania wniosków.

6. Zapoznanie się przez członków Rady z wnioskami i streszczeniami wniosków.

7. Głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu członków Rady z poszczególnych głosowań dla obu działań.

8. Referowanie wniosków dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

9. Ocena zgodności operacji z LSR dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju) - dyskusja.

10. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętych w naborze dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

11. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru) - dyskusja.

12. Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji dla działania Różnicowanie w kierunku nierolniczej.

13. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

14. Referowanie wniosków dla działania Różnicowanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

15. Ocena zgodności operacji z LSR dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju) - dyskusja.

16. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętych w naborze dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

17. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru) - dyskusja.

18. Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

19. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

20. Zamknięcie posiedzenia.

 

Celem tego posiedzenia było dokonanie oceny wniosków przyjętych w trakcie naboru pod względem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami oceny.

W efekcie prac, Rada przyjęła następujące uchwały.:

- uchwałę nr 01/X/2011 z dnia 03.10.2011 w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności operacji z LSR

- uchwałą nr 2/X/2011 z dnia 03.10.2011 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych.

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 26.09.2011- 03.10.2011r.

 

Posiedzenie drugie.

W dniu 21.10.2011 członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

Program posiedzenia Rady.
1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Głosowanie w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
5. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej.
6. Głosowanie w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
7. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
8. Głosowanie w sprawie nie wybrania operacji do sfinansowania w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
9. Zatwierdzenie listy operacji nie wybranych do sfinansowania w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
10. Zamknięcie posiedzenia.

Celem tego posiedzenia było dokonanie wyboru operacji do finansowania.

W efekcie prac Rada przyjęła następującą uchwałę:

  Uchwała nr 06/X/2011 z dnia 21.10.2011 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które zostały wybrane do sfinansowania w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

  Lista operacji wybranych do finansowania. 

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia Rady z dnia 21 października  2011 r.

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x