Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

OPIS PROJEKTU

 

- lcoi_logo.jpg

12 grudniu 2009 roku została podpisana umowę na dofinasowanie projektu pn." Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway". Środki na realizację przedsięwzięcia pozyskane zostały z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2014 r.. Całkowita wartość projetu opiewa na kwotę 10 302 600,00 zł. Celem projektu „LCOI - Easten European Gateway” jest pobudzenie wzrostu gospodarczego i przezwyciężenie zastoju marginalizującego województwa Polski Wschodniej oraz przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie sieci powiązań i współpracy pomiędzy powstającymi Lokalnymi Centrami Obsługi Inwestora we wszystkich pięciu województwach Polski Wschodniej, a istniejącymi już ośrodkami promocji inwestycji, eksportu i turystyki.

W czasie realizacji projektu zostaną wytworzone następujące produkty:

 • Vortal Internetowy InterLCOI - platforma internetowa „Connect /Forum / Business”- profesjonalny serwis internetowy tworzący biznesową przeglądarkę  internetową dla zainteresowanych rynkiem Polski Wschodniej;
 • Polski Atlas Gospodarczy  ( Polish Economic  Atlas ) - mapa regionalnych  terenów i ofert  inwestycyjnych- e-kartografii drogowej Polski, na której naniesione zostaną lokalizacje terenów inwestycyjnych oraz oferty inwestycyjne w podziale na branże;
 • Auto-Business Nawigator ( GPS system )- wirtualna logistyka komunikacyjna dla inwestora zewnętrznego- system nawigacji GPS z zawartością kartografii drogowej Polski, zawierający dane z „Polskiego Atlasu Gospodarczego Polski Wschodniej;
 •  Zintegrowany system zabudowy targowo-konferencyjnej i prezentacji multimedialnej;
 • e-B2B  & Business Forum- system komunikacji on-line- produkt najnowszej technologii komunikacji IT zainstalowany na vortalu LCOI;
 • Massmailing – Jednolity System Informacji LCOI- przekaz branżowych ofert za pośrednictwem internetu do rynków docelowych ( segmentacja ofert);

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Wokół Łysej Góry” w  partnerstwie z:

 • Stowarzyszeniem Dream Team – woj. Świętokrzyskie;
 • Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury – woj. Podlaskie;
 • Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” – woj. warmińsko-mazurskie;
 • Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – woj. Lubelskie;
 • Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” – woj. Podkarpackie;

W ramach projektu pn. LCOI-Eastern European Gateway powstanie narzędzie do kompleksowej obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych na obszarze Polski Wschodniej. Obejmie tworzenie wortalu i budowę Systemu  LCOI- Loklanych Centrów Obsługi Inwestora oraz specjalistycznego oprogramowania transmisji danych, filtracji, przekazu informacji, personalizacji użytkownika. Powstanie profesjonalny serwis internetowy tworzący biznesową przeglądarkę internetową dla zainteresowanych rynkiem Polski Wschodniej, zaopatrzony w najnowszej generacji oprzyrządowanie i funkcjonalne programy. Pierwszą fazę stanowić będzie standardowa strona WWW, która w czasie zostanie przekształcona w profesjonalny interaktywny Vortal. Zastosowane rozwiązania IT będą innowacyjne, dotychczas niestosowane w Europie. Vortal LCOI to wirtualna brama do najciekawszych informacji i ofert z 5 wschodnich województw. Zadanie obejmie również procedurę wdrożenia i administrowania wortalem. Odpowiednio skonstruowany formularz ofert, unikatowe oprogramowanie, selekcja i transmisja danych, pozwali stworzyć personalną wyszukiwarkę, która samodzielnie dokonuje na określone potrzeby zaprogramowanej selekcji.

Wystarczało będzie dokonać odpowiedniego wpisu na formularzu ofertowym, by stworzony system samodzielnie  wyszukał w „sieci” partnera i zainteresował go określoną propozycją. Jednocześnie, wpisane kryteria w prezentowanej przez system ofercie, dzięki specjalnemu oprogramowaniu zidentyfikuje  w „sieci” grupę oczekujących na takie propozycje oraz prześle  ich dane i oczekiwania. Odpowiednie wykorzystane, połączenie i skonfigurowanie najnowszych produktów Google i Microsoft tworzą system LCOI zmieniającym dotychczasowy  standard i dostęp do informacji. Przygotowanie takich narzędzi dla obszaru pięciu województw Polski Wschodniej (32% terytorium Kraju) skraca czas dotarcia do Inwestora, ułatwia dostęp i gwarantuje efektywność nakładów.

Lokalne Centra Obsługi Inwestorów powstały przy stowarzyszeniachLokalnych Grup Działania ( LGD ), działających nabazie Sektorowego Programu Operacyjnego – Programu LEADER. LGD posiadające kilkuletnie doświadczenie, potencjał administracyjny, umiejętność zarządzania środkami publicznymi i unijnymi, doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój obszarów wiejskich, bezpośrednio współpracują z lokalnymi samorządami, posiadają dużą i wnikliwą wiedzę o regionie, znają zalety i miejscowe problemy - co w przypadku realizacji Projektu „LCOI- Eastern  European Gateway” ma duże i zasadnicze znaczenie. Podbudowa projektu na bazie istniejących Centrów Obsługi Inwestora powstałych przy LGD-ach jest uzasadniona - Zasięg działania LGD w województwach PW jako udział gmin spełniających warunki dostępu do osi IV PROW 2007-2013 przedstawia się następująco: Świętokrzyskie – 100%, Lubelskie – 100%, Podkarpackie – 100%, Warmińsko-Mazurskie – 96%, Podlaskie – 99,1% (na podstawie danych urzędów marszałkowskich). LGD-y nie obejmują swoim zasięgiem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, stąd konieczność włączenia do projektu podmiotu, który zadania przewidziane w projekcie zrealizuje na tych obszarach – Stowarzyszenie Dream Team.

W oparciu o zawarte deklaracje uczestnictwa w projekcie (porozumienie)  powstała sieć ściśle współpracujących ze sobą podmiotów. Celem takiego porozumienia jest stworzenie optymalnych warunków do uzyskania wzrostu konkurencyjności, dążenie do wyrównania szans rozwojowych oraz przyspieszenia tempa rozwoju i podniesienie poziomu gospodarczego w tych regionach- poprzez standaryzację działań, spójną politykę marketingową, czytelny i rzetelny dostęp do informacji. Swoim zasięgiem (na mocy dotychczasowych i planowanych porozumień) obejmą cały region Polski Wschodniej. Są wystarczająco mobilne, by dotrzeć do każdej interesującej lokalnej oferty inwestycyjno- produktowej lub wręcz ją stworzyć dla zainteresowanych. Powstałe podmioty będą bezpośrednio współpracować z już funkcjonującymi Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Będą uzupełniać i wzbogacać ich zasoby ofertowe, korzystać z dotychczasowych doświadczeń, a także służyć wiedzą zdobytą na rynku lokalnym oraz udostępniać posiadane narzędzia przekazu i promocji.Stworzona sieć służyć ma sprzedaży potencjalnym inwestorom, handlowcom i turystom pozytywnego i przyjaznego wizerunku obszaru Polski Wschodniej

Istotnym elementem powodzenia projektu jest promocja i reklama projektu na rynkach zewnętrznych UE, w szczególności w regionach zamieszkałych przez Polonię i w dużych ośrodkach biznesowych. Założono w projekcie organizację tematycznych konferencji podczas  prestiżowych międzynarodowych targów na terenie Polski i zagranicą.

 

 - stopka_ue_lgd.jpg

KATARZYNA BAHYRYCZ

Marzena Biskupska
 • Bieliny
 • Bodzentyn
 • Górno
 • Łączna
 • Masłów
 • suchedzinów
 • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x