Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Funkcjonowanie LGD - 2010

 

W bieżącym roku LGD Wokół Łysej Góry była pierwszą świętokrzyską LGD, która podpisała umowę przyznania pomocy (nr 00020-6932-UM1300029/09) w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013. Podpisanie umowy nastąpiło bowiem już 11 stycznia 2010 r.

 

Łączna wartość budżetu LGD Wokół Łysej Góry na działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w 2010 r. planowana jest na poziomie 340 276,17 zł.

 

W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną następujące rodzaje działań:

 

1. Koszty bieżące LGD (administracyjne) – związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania biur LGD w każdej gminie członkowskiej LGD Wokół Łysej Góry.

Łączna wartość kosztów bieżących w 2010 r. planowana jest na poziomie 209 673,70 zł.

 

W ramach tej kategorii kosztów przewidziane są przede wszystkim:

- koszty zatrudnienia zespołu koordynującego projekt (Dyrektor biura LGD, Księgowa, pracownicy biur lokalnych, obsługa kancelaryjno prawna);

- koszty związane z utrzymaniem biur (koszty najmu, wyposażenia w meble i sprzęt);

- inne koszty administracyjne (koszty podróży służbowych i związanych z nimi diet, usługi pocztowe, obsługa rachunku bankowego, szkolenia BHP i P.poż, badań lekarskich);

- koszty obsługi posiedzeń Rady LGD dotyczących oceny i wyboru wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (dieta za każdy dzień udziału w posiedzeniu).

 

2. Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR. Łączna wartość tej kategorii kosztów planowana jest na poziomie 25 500,00 zł.

 

W ramach tej kategorii kosztów przewidziane są przede wszystkim:

- koszty aktualizacji strony internetowej www.wokollysejgory.pl,

- koszty wynagrodzeń ekspertów lokalnych prowadzących doradztwo dla beneficjentów działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”;

 

3. Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR – pracowników LGD. Łączna wartość tej kategorii kosztów planowana jest na poziomie 16 200,00 zł.

 

4. Wydarzenia o charakterze promocyjnym oraz szkolenia lokalnych liderów. Łączna wartość tej kategorii kosztów planowana jest na poziomie 88 902,47 zł.

 

 

W ramach tej kategorii kosztów przewidziano organizację następujących wydarzeń promocyjnych i aktywizujących społeczność lokalną:

 

- udział LGD Wokół Łysej Góry w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2010 w Centrum Targowym w Kielcach w dniach 9-11 kwietnia 2010 r. (wydarzenie zrealizowane);  główną ideą tego wydarzenia była promocja walorów turystycznych różnych regionów Polski i innych państw Europy; w ramach tego spotkania kultur LGD Wokół Łysej Góry promowało lokalną tradycyjną kuchnię, folklor oraz dzieła twórców ludowych z terenu gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock; specjalnie na tą okazję LGD wydało broszurę informacyjną (przód ulotki, tył ulotki) o obszarze wymienionych wyżej gmin; ponadto poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem produktów kulinarnych prezentowanych na stoisku, przygotowaniem dekoracji stoiska oraz transportem uczestników targów z terenu gmin LGD (pracownicy biur, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy ludowi, zespoły śpiewacze i taneczne); obszerną relację z tego wydarzenia znajdą Państwo pod podanym poniżej linkiem:

http://www.wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=87&artykul=194&akcja=artykul

 

- organizacja II Forum Aktywnych Społeczności – spotkania przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i liderów społeczności lokalnych obszaru gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock; głównym celem tego spotkania jest wymiana doświadczeń, jak również promocja dobrych praktyk tych grup społecznych; w trakcie spotkania rozstrzygnięty zostanie II Konkurs wiedzy o LGD i LSR; w tym roku przewidziano kilka kategorii wiekowych (młodzież szkolna, dorośli); finaliści konkursu otrzymają pamiątkowe nagrody i upominki; wzorem poprzedniego roku spotkanie zaplanowano na jesień (październik-listopad); planowana lokalizacja – Cedzyna (jeden z tamtejszych hoteli);

 

- organizacja szkoleń dla beneficjentów działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (wydarzenie zrealizowane); w szkoleniu mogli wziąć udział mieszkańcy siedmiu gmin LGD Wokół Łysej Góry: Bielin, Bodzentyna, Górna, Łącznej, Masłowa, Suchedniowa, Wąchocka, zainteresowani zakładaniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw - firm zatrudniających do 10 osób; udział w szkoleniu był nieodpłatny.; celem szkoleń było przekazanie podstawowych informacji na temat pozyskiwania wsparcia na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej; kampania szkoleniowa pozwoli przygotować mieszkańców do ubiegania się o dotacje, które już wkrótce zostaną uruchomione przez LGD - Wokół Łysej Góry; szkolenia odbyły się w następujących terminach:

        Suchedniów  – 17.05.2010r. (poniedziałek) godz.9.00, sala konferencyjna w Urzędzie Gminy;

        Bodzentyn – 18.05.2010r. (wtorek) godz. 9.00, sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy;

        Wąchock– 19.05.2010r. (środa) godz. 9.00, świetlica w Parszowie;

        Bieliny – 20.05.2010r. (czwartek) godz. 9.00,  sala konferencyjna w Urzędzie Gminy;

        Górno – 21.05.2010r. (piątek) godz. 9.00, Biuro lokalne w Radlinie 78 A;

        Masłów – 21.05.2010 r. (piątek) godz. 9.00, sala konferencyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie;

        Łączna – 25.05 2010 r. (wtorek) o godz. 9.00, świetlica OSP w Łącznej (budynek Urzędu Gminy);

Najważniejsze informacje o zakończonych szkoleniach oraz o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” znajdą Państwo pod podanym poniżej linkiem:

http://www.wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=87&artykul=266&akcja=artykul

 

- przez cały sezon turystyczny bieżącego roku trwać będą prace nad przygotowaniem materiału filmowego promującego obszar LGD Wokół Łysej Góry; efektem finalnym będzie kilkuminutowy film stanowiący zapis najważniejszych wydarzeń kulturalnych obszaru LGD (imprezy lokalne w poszczególnych gminach) oraz najciekawszych atrakcji turystycznych gmin należących do LGD Wokół Łysej Góry; materiał ten zostanie wydany w nakładzie 1 000 szt.;

 

 

Poniżej prezentujemy zapisy Umowy przyznania pomocy nr 00020-6932-UM1300029/09 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 11 stycznia 2010 r.

 

Umowa przyznania pomocy

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Strona 6

Strona 7

Strona 8

Strona 9

Strona 10

Strona 11

Strona 12

Strona 13

Strona 14

Strona 15

Strona 16

Strona 17

Strona 18

 

Aneks nr 1 do umowy przyznania pomocy

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

 

W roku 2010 budżet przeznaczony na działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” był realizowany w czterech etapach:

Etap I – 30 kwiecień 2010;
Etap II – 30 lipiec 2010;
Etap III – 31 październik 2010;
Etap IV - 31 styczeń 2011.

 

 

Ewelina Majcher
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x