Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
      
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 23 lipca 2017
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy

Małe Projekty 2009

 

 Gmina Bieliny

1. Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
Tytuł Projektu: Zorganizowanie VIII Dnia Kultury i Tradycji Gminy Bieliny we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bieliny
Nr umowy: 00188 -6930-UM 1340220/10 zawartej w dniu 21.10.2010 r.
Kwota dofinansowania: 18 566,44 zł

Projekt skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z Makoszyna, Bielin i Huty Starej. projekt polegał na organizacji wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich imprezy p.n. Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny. KGW czynnie uczestniczyły w imprezie m.in. KGW Huta Stara przygotowało tradycyjny poczęstunek dla uczestników imprezy oraz artystów, KGW Makoszyńskie Przepióreczki oraz kapela w ramach projektu dostały stroje w których wystąpiły na ww imprezie. Z warsztatów wokalnych skorzystał zespół Echo Łysicy.

2. Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
Tytuł Projektu: Zorganizowanie muzycznych warsztatów wyjazdowych do Wisły dla chóru TPB - Aby nie śpiewać sobie a muzom
Nr umowy: 00187-6930-UM134227/10 zawarta w dniu 21.10.2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 18 673,93 zł

Projekt skierowany dla członków Chóru Towarzystwa Przyjaciół Bielin. W ramach zadania Chór wyjechał do Wisły gdzie odbyły się warsztaty muzyczne przeprowadzone u profesjonalnych instruktorów śpiewu. dzięki warsztatom Chór prężnie reprezentuje Gminie Bieliny podczas występów. Członkowie projektu otrzymali również stroje.

3. Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
Tytuł Projektu: Sport z przymrużeniem oka i na poważnie w gminie Bieliny
Nr umowy: 00241-6930-UM1340229/10 zawarta w dniu 22.12.2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 8 100,00 zł

W ramach projektu zorganizowane były mecze eliminacyjne w piłkę siatkową oraz zawody petanque. Mecze finałowe odbyły się podczas Święta Sportu w Lechowie 7 sierpnia. W ramach zadania zorganizowana została impreza p.n. Święto sportu w Lechowie. Święto to jest typowo imprezą rekreacyjno - sportową mająca na celu usprawnienie fizycznie oraz dobra zabawę.

Galeria zdjęć z realizacji Małych projektów w Gminie Bieliny

 Gmina Górno

1. Wnioskodawca: Gmina Górno
Tytuł Projektu: Poznaj Gminę Górno- swoją Małą Ojczyznę
Nr umowy: 00080-6930-UM1340218/10 zawarta w dniu 20 sierpnia 2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 24 992,22 zł

2. Wnioskodawca: Gmina Górno
Tytuł Projektu: Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ludowych Zespołów z terenu gminy Górno
Nr umowy: 00081-6930-UM1340224/10 zawarta w dniu 20 sierpnia 2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 24 744,13 zł

Gmina Masłów

1. Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie
Tytuł Projektu: Zadbaj o siebie - ekologia w domu, której celem było upowszechnianie wiedzy o ekologicznym i ekonomicznym zarządzaniu odpadami wśród mieszkańców LGD
Nr umowy: 00079-6930-UM1340230/10 zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 20 329,16 zł


2. Wnioskodawca: Gmina Masłów/ Szkoła Podstawowa im S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii
Tytuł Projektu: Tradycje "Małe Ojczyzny "- w Mąchocicach Scholasterii
Kwota dofinansowania: 18 669,00 zł
Cel projektu pn. Tradycje „Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii zorientowany jest na promocję walorów kulturowych, podtrzymanie tradycji przez młode pokolenie i poszerzenie oferty rozrywki. W ramach projektu zostały zakupione stroje dla dziecięcego zespołu folklorystycznego „Czerwone Jagody", który swoją działalność opiera na pogłębianiu zainteresowań ludową poezją, muzyką, tańcem, gwarą świętokrzyską i w ten sposób kultywuje ludowe tradycje, obrzędy i zwyczaje. Działalność zespołu korzystnie wpływa na integrację środowiska i ruchu folklorystycznego oraz upowszechnia twórczość poetów ludowych. „Czerwone Jagody" aktywnie uczestniczą w przeglądach zespołów ludowych, imprezach środowiskowych i innych przedsięwzięciach artystycznych - wszystkie występy wymagają odpowiedniej odzieży, czyli stroju ludowego. Dotychczas stroje zdobywano w wypożyczalniach kostiumów, pożyczano od innych regionalnych zespołów, ponieważ te znajdujące się w posiadaniu zespołu były niekompletne i zniszczone. Realizacja projektu przyczyniła się do promocji środowiska folklorystycznego i walorów kulturowych regionu, edukacji kulturalnej uczestników występów zespołu „Czerwone Jagody", wzbogacenia społecznych potrzeb mieszkańców, a tym samym do poprawy wizerunku Gminy.

Galeria zdjęć z realizacji Małych projektów w Gminie Masłów

Gminna Wąchock

1. Wnioskodawca: Miejsko - Gminy Ośrodek Kultury w Wąchocku
Tytuł Projektu: Wzmocnienie aktywności i potenciału Kół Gospodyń Wiejskich i społeczności wsi Rataje, Wielka Wieś i Parszów poprzez zakup elementów strojów ludowych i wyposażenia świetlic wiejskich.
Nr umowy: 00112-6930-UM1340232/10 zawarta w dniu 08.09.2010 r.
Kwota dofinasowania: 24 628,49 zł

Galeria zdjęć

2. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej
Tytuł Projektu: Sołtysi Polski w Wąchocku - Świętokrzyski Zjazd I Krajowy Turniej.
Nr umowy: 00031-6930-UM1340228/10 zawarta w dniu 28.06.2010 r.
Kwota dofinasowania: 24 937,99 zł

Galeria zdjęć

Gminna Łączna

1. Wnioskodawca: Gminna Łączna
Tytuł Projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Łączna poprzez zakup strojów dla KGW i organizację dozynek gminnych
Nr umowy: 00061-6930-UM1340225/10 zawarta w dniu 06.09.2010 r.
Kwota dofinasowania: 25 000,00 zł
W ramach projektu zorganizowano dożynki gminne oraz zakupiono stroje i buty dla KGW z Gozdu oraz stroje dla KGW z Osełkowa.

2. Wnioskodawca: Gmina Łączna
Tytuł Projektu: Poznajmy i utrwalmy nasze korzenie - wydanie monografii i organizacja 15-lecia gminy Łączna
Nr umowy: 00158-6930-UM1340226/10 zawarta w dniu 18.10.2010 r.
Kwota dofinasowania: 24 456,

W ramach projektu w maju 2010 r. zorganizowano imprezę jubileuszową na 15-lecie Gminy Łączna, która stanowiła ofertę spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców, stworzyła możliwość poznania historii gminy, tradycji regionalnych (występy Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska z regionalnymi przysmakami).
Ponadto w 2010 r. opracowano materiały do monografii i przekazano je do redakcji. Natomiast w 2011r. zakończył się proces redakcyjny i opublikowano monografię gminy pn. "Gmina Łączna wczoraj i dziś"

Galeria zdjęć z realizacji Małych projektów w Gminie Łączna

 Gmina Suchdniów

 1. Wnioskodawca: Gmia Suchedniów/ZS im.H Sienkiewicza w Suchedniowie
Tytuł Projektu: "Poznaj Suchedniowskie smaki"- Promocja potraw opartych na lokalnym dziedzictwie kulinarnym
Data zawarcia umowy: 21.12.2010r.
Kwota dofinansowania:12 403,22 zł

Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Suchedniów oraz regionu świętokrzyskiego, zainteresowani lokalnymi tradycjami kulinarnymi-lokalni przedsiębiorcy branży gastronomicznej-młodzież Zespołu Szkół oraz skupiona w Stowarzyszeniu Młodzieży Suchedniowa

 Galeria zdjęć z realizacji Małych projektów w Gminie Suchedniów

2.Wnioskodawca: Gminna Suchedniów
Tytuł Projektu: Zorganizowanie w gminie Suchedniow wydarzenia kulturalno turystycznego ŚWIĘTOJANKI - Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚC".
Nr umowy: 00057-6930-UM1340222/1 zawarta w dniu 12.07.2010 r w Kielcach
Kwota dofinansowani: 13 344,00 zł.

Projekt obejmował organizację festynu plenerowego dla mieszkańców Suchedniowa, regionu i turystów. Jego głównym celem był rozwój turystyki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego na terenie działania LGD poprzez popularyzację tradycji i zwyczajów, kuchni regionalnej, twórczości artystycznej i rzemiosła oraz promocję atrakcji turystycznych.

Scenariusz imprezy obejmował:
- występy zespołów ludowych z gmin LGD
- przedstawienie prezentujące obrzędy sobótkowe
- konkurs na najladniejszy wianek
- stoiska dla twórców i rękodzielników
- stoisko promocyjne LGD
- stanowisko rzeźbiarskie
- Lekcja historii na żywo przeprowadzona przez Kompanię Wolontarską
(prezentacja epoki - broń, naczynia, sceny z życia codziennego, scenki
rodzajowe XVII wiecznej ludności, pokazy walk z udziałem publiczności)
- konkurs na "Jana Roku"
- poszukiwanie "kwiatu paproci"
- pokaz sztucznych ogni.

Galeria zdjęć z realizacji Małych projektów w Gminie Suchedniów

 Gmina Bodzentyn

1. Wnioskodawca: Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Bodzentynie
Tytuł Projektu: "Poszukiwanie naszych korzeni i tożsamości"                                                  Nr umowy: 00211-6930-UM1340219/10 zawarta w dniu 18.XI.2010
Kwota dofinansowania: 17 462,36 zł

Opis operacji:
Przedmiotem operacji jest wydanie dwóch publikacji nt. historii i zabytków Bodzentyna i okolic. Planowane do druku publikacje "Gawędy znad dróg i opłotków; Kapliczki, figury, krzyże przydrożne Bodzentyna i gminy" oraz "Z przeszłości Bodzentyna. Materiały III Konferencji Naukowej poświęconej historii Bodzentyna i okolic" oraz koszty z nimi związane dotyczą pierwszego wydania. W koszty publikacji wkalkulowano opracowanie merytoryczne oraz koszty druku. Obydwie publikacje dotyczą obszaru odwiedzanego przez turystów i mogą być traktowane jako swoiste przewodniki po Bodzentynie i okolicach. Istnieje możliwość wykorzystywania ich jako źródła wiedzy o tradycji i historii regionu. Turysta dzięki treściom zawartym w publikacjach bedzie miał natomiast szansę odkryć i poznać miejsca, o których trudno znaleść informacje w tradycyjnych przewodnikach. Publikacja wpłynie pozytywnie na wzrost turystyki niszowej.
Opisywana praca musi być rozpatrywana w dwóch aspektach: po pierwsze jako zbiór regionalnych opowiadań historycznych o charakterze obyczajowo-krajoznawczym, po drugie jako dokumentacja krzyży, kapliczek i pomników o treści religijnej i historycznej znajdujących się na terenie gminy Bodzentyn oraz swojego rodzaju przewodnik turystyczny. Autor zgromadził materiał o dużej wartości zarówno literackiej, historycznej i obyczajowo dydaktycznej. Autor dokonał ogromnej pracy: nie tylko rejestrując z autopsji poszczególne obiekty, ale także zapoznając się z przechowywanymi w różnych archiwach źródłami na ich temat oraz przeprowadzając wiele rozmów i wywiadów z mieszkańcami gminy.
Sporządzając dokumentację opisywanych obiektów autor umieszcza opis topograficzny miejsca usytuowania obiektu, podaje datę fundacji i okoliczności z nią związane, fundatora, opis zewnętrzny obiektu i inne dane związane z obiektem. Praca wzbogacona jest zdjęciami i wykresami. A. Wołczyk jest jednym z pierwszych na Kielecczyźnie, który dokonał inwentaryzacji sakralnej rzeźby przydrożnej na terenie gminy, oraz jednym z niewielu ludzi w Polsce zajmujących się tym tematem.
Autor wykazał się przy tym nieprzeciętną znajomością opisywanego terenu. Imponuje doskonałą znajomością nazewnictwa terenowego, którego nie uświadczymy w żadnym przewodniku turystycznym. Przy okazji inwentaryzacji przydrożnej rzeźby sakralnej dokonał autor niezwykle ważnej rejestracji ludowego nazewnictwa terenowego w rejonie własnej gminy i regionu. Rejestracja ludowego nazewnictwa terenowego w odniesieniu do Gór Świętokrzyskich stawia w nowym świetle aktualne oronimia świętokrzyskie i całe bogactwo terminologii turystycznej. Wykonanie takiej inwentaryzacji, oprócz dużej pracy, pozostawia ślad w nauce. Nic więc dziwnego, że omawiana praca zyskała pozytywną ocenę dr Henryka Łapskiego z Katedry Historii Kultury Polski Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i prof. dr hab. Adama Massalskiego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i w pełni zasługuje na opublikowanie jej, a przez to przyczynia się do ożywienia turystyki naszego regionu.
Te prace stanowią skarbnicę wiedzy o historii Bodzentyna i regionu, utrwalają ją i pozwalają czerpać z niej przyszłym pokoleniom.
Książka "Z przeszłości Bodzentyna. Materiały III Konferencji Naukowej poświęconej historii Bodzentyna i okolic" przygotowywana jest w partnerstwie z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana kochanowskiego w Kielcach, który zgromadził, opracował i przedstawił na konferencjach zorganizowanych i sfinansowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie.
Książka "Gawędy znad dróg i opłotków; Kapliczki, figury, krzyże przydrożne Bodzentyna i gminy" powstanie przy partnerstwie Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, które udostępniło rękopisy do druku.

 2. Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna
Tytuł Projektu: Dni Bodzentyna- impulsem rozkwitu Gminy Bodzentyn                                     Nr umowy: 00220-6930-UM1340221/10 zawarta w dniu 18.11.2010 r.
Kwota dofinasowania: 15750,00 zł. 

Cel operacji: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Bodzentyn poprzez zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. "Dni Bodzentyna - impulsem rozkwitu Gminy Bodzentyn

Galeria zdjęc z realizacji Małych Projektów w Gminie Bodzentyn

 

Milena Wrona
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
System Informowania Mieszkańców
Aby otrzymywać informacje SMS, dopisz swój numer telefonu komórkowego.


lcoi
Turystyka wokół Łysej Góry
Statystyki
Licznik odwiedzin:
2113727
Dzisiaj:
120
Gości on-line:
3
Twoje IP:
23.20.193.33
Pogoda
Facebook
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI