Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
      
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 23 lipca 2017
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy

Projekty własne i inne

 

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg

Przedsięwzięcie: I.I.1 Systemy informacji o produktach, usługach, zasobach lokalnych na obszarze LGD

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%, LGD: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych

Wskaźnik produktu: Liczba systemów/ narzędzi informacji: 1

Nabór:
II połowa 2016 roku: 50 000 zł (Liczba systemów/ narzędzi informacji: 1)

Przedsięwzięcie: I.I.2 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD
i opracowanie koncepcji marki LGD

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%, LGD: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych

Wskaźnik produktu: Liczba opracowań/ dokumentacji dotyczących obszaru LGD: 1

Nabór:
II połowa 2016 roku: 50 000 zł (Liczba opracowań/ dokumentacji dotyczących obszaru LGD: 1)

 

Przedsięwzięcie: I.III.2 Systemy promocji i informacji dla mieszkańców wewnątrz obszaru LGD

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%, LGD: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Wskaźnik produktu: Liczba wdrożonych systemów promocji i informacji wewnątrz obszaru LGD: 1

Nabór:
II połowa 2016 roku: 50 000 zł (Liczba wdrożonych systemów promocji i informacji wewnątrz obszaru LGD: 1)

 

Przedsięwzięcie: I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Sposób realizacji: konkurs

Opis: Zakres operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: 7, w tym liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury: 5

Nabór:
I połowa 2017 roku: 980 000 zł (Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: 7, w tym liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury: 5)

 

Przedsięwzięcie: I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 100 000 zł
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Sposób realizacji: konkurs

Opis: Wzmocnienie kapitału społecznego,zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych szkoleń/ kursów/ warsztatów: 32

Nabór:
II połowa 2016 roku: 142 500 zł (Liczba zorganizowanych szkoleń/ kursów/ warsztatów: 12)
II połowa 2018 roku: 166 250 zł (Liczba zorganizowanych szkoleń/ kursów/ warsztatów: 14)
II połowa 2021 roku: 71 250 zł (Liczba zorganizowanych szkoleń/ kursów/ warsztatów: 6)

 

Przedsięwzięcie: I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Sposób realizacji: konkurs

Opis: Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1000 osób rocznie

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 14

Nabór:
I połowa 2017 roku: 840 000 zł (Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 14)


Przedsięwzięcie: I.I.6 Rozwój kompetencji i kwalifikacji osób/pracowników sektora turystycznego

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%, LGD: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Wzmocnienie kapitału społecznego

Wskaźnik produktu: Liczba szkoleń: 5

Nabór:
I połowa 2017 roku: 50 000 zł (Liczba szkoleń: 5)
 

Przedsięwzięcie: I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 150 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych dofinansowanie nie może być wyższe niż 95 445 zł)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Sposób realizacji: konkurs

Opis: Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych; wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw; w zakresie świadczenia usług turystycznych; w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych

Wskaźnik produktu: Liczba współpracujących podmiotów: 5, w tym liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: 1

Nabór:
I połowa 2017 roku: 150 000 zł (Liczba współpracujących podmiotów: 5, w tym liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: 1)

Przedsięwzięcie: I.II.4 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%, LGD: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń: 3

Nabór:
I połowa 2017 roku: 50 000 zł (Liczba wydarzeń: 3)

 

Przedsięwzięcie: I.III.1 Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego (sektora pozarządowego i podmiotów sektora ekonomii społecznej)

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł (w przypadku jednostki sektora finansów publicznych kwota 50 000 zł jest kwotą kosztów kwalifikowalnych)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Sposób realizacji: konkurs/operacja własna

Opis: Wzmocnienie kapitału społecznego

Wskaźnik produktu: Liczba systemów/ narzędzi wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego na obszarze LGD: 1

Nabór:
I połowa 2017 roku: 50 000 zł (Liczba systemów/ narzędzi wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego na obszarze LGD: 1)

 

Przedsięwzięcie:I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 30 000 zł do 100 000 zł (przy założeniu, że całkowita kwota operacji jest nie mniejsza niż 50 000 zł (w przypadku  jednostki sektora finansów publicznych - dodatkowo kwota kosztów kwalifikowalnych nie mniejsza niż 50 000 zł, a kwota dofinansowania 31 815 zł)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%

Sposób realizacji: konkurs

Opis: Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów w zakresie prowadzenia aktywności społecznej, w tym kulturalnej: 7

Nabór:
I połowa 2017 roku: 120 000 zł (Liczba wspartych podmiotów w zakresie prowadzenia aktywności społecznej, w tym kulturalnej: 3)
I połowa 2019 roku: 100 000 zł (Liczba wspartych podmiotów w zakresie prowadzenia aktywności społecznej, w tym kulturalnej: 4)

 

Kryteria wyboru 

Wnioski i formularze

 

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
System Informowania Mieszkańców
Aby otrzymywać informacje SMS, dopisz swój numer telefonu komórkowego.


lcoi
Turystyka wokół Łysej Góry
Statystyki
Licznik odwiedzin:
2113965
Dzisiaj:
145
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.196.2.136
Pogoda
Facebook
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI