Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
      
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 24 kwietnia 2017
114 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
imieniny
Bony, Horacji, Jerzego

Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2014-2020

 

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg

2017-04-03

Informacje na temat założeń i efektów wdrażania LSR

Podczas sesji Rad Gmin: w Bielinach (30.03.2017r.), Górnie (28.03.2017r.), Łącznej (31.03.2017r.) oraz Rad Miejskich: w Bodzentynie (29.03.2017r.), Suchedniowie (30.03.2017r.) i Wąchocku (31.03.2017r.) informacje na temat głównych założeń i efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020  przekazały przedstawicielki "Lokalnej Grupy Działania - Wokół Łysej Góry" Dyrektor Biura - Lucyna Micek oraz Koordynator LSR - Milena Mazur.

  • informacje dotyczyły zakończonych naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: 

I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej, 

I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej,

I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

  •  planowanych w 2017 roku naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięć:

I.II.1.Uruchamianie działalności gospodarczej (konkurs - alokacja środków 720 000 zł)

I II.2. Rozwój działalności gospodarczej (konkurs - alokacja środków 1 400 000 zł)

I.I.6 Rozwój kompetencji i kwalifikacji osób/pracowników sektora turystycznego (operacja własna - alokacja środków 50 000 zł)

I.II.4 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru (operacja własna - alokacja środków 50 000 zł)

I.III.1 Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego (sektora pozarządowego i podmiotów sektora ekonomii społecznej) (operacja własna - alokacja środków 50 000 zł)

  • oraz naborów na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć:

I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD (alokacja środków – 50 000 zł)

I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR (alokacja środków – 60 000 zł)

I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych (alokacja środków – 50 000 zł)

I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych (alokacja środków – 105 000 zł)

I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane (alokacja środków – 90 000 zł)

2016-09-30
 
30 września 2016 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie
 
Wposiedzeniu Rady Miejskiej, która odbyła sie w dniu 30 września 2016 w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej, uczestniczyła przedstawicielka Stowarzyszenia "LGD - Wokół Łysej Góry. Pani Anna Łubek - Prezes Stowarzyszenia przedstawiła zasady naboru wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poinformowała również o szczegółach dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowanym harmonogramie naboru wniosków.
 
2016-09-30
 
30 września 2016 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wąchocku

W XXII posiedzeniu Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbyła sie w dniu 30 września 2016 w sali Widowiskowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, uczestniczyła przedstawicielka Stowarzyszenia "LGD - Wokół Łysej Góry. Pani Anna Łubek - Prezes Stowarzyszenia przedstawiła zasady naboru wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poinformowała również o szczegółach dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowanym harmonogramie naboru wniosków.

 
2016-09-29
 
28 września 2016 roku odbyła się sesja Rady Gminy w Łącznej

W posiedzeniu Rady Gminy uczestniczyła Pani Anna Wojtyna - Dyrektor Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, która przedstawiła zasady naboru wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dyskutowano na temat rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Łączna, przyjęto informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2016 r. Ponadto dyskutowano o oświetleniu ulicznym, przystankach, chodnikach. Swoją osobę radnym zaprezentował powołany na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Andrzej Kmiecik.

Źródło: http://laczna.pl/2016-07-18-13-00-09/sesje-rady-gminy/44-xxiii-sesja-rady-gminy-laczna

2016-09-29

Planowane spotkania informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi w terminie 31.10.2016 – 30.11.2016 naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

  • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
  • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
  • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

w październiku 2016 roku w każdej z gmin z obszaru działania LGD (Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock) odbędą się spotkania informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Konsultacje będą ponadto szansą wyjaśnienia wielu wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku.

Wkrótce podamy szczegółowy harmonogram spotkań.

2016-09-28
 
27 września 2016 roku odbyła się sesja Rady Gminy w Górnie

W posiedzeniu Rady Gminy uczestniczyła Pani Anna Łubek - Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, która przedstawiła zasady naboru wniosków na dofinansowanie w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poinformowała również o szczegółach dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowanym harmonogramie naboru wniosków.

2016-09-28

Uzgodnienie terminu naboru wniosków

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, iż w dniu 28 września 2016 roku zwrócił się do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach z prośbą o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć: 

  • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
  • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
  • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

 Planowany termin naboru wniosków to 31.10.2016 – 30.11.2016 r.

 

16 września 2016

15 września odbyła się sesja Rady w Suchedniowie

Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Małgorzata Styczeń. Po przyjęciu porządku obrad głos zabrali zaproszeni goście: Helena Krzysztofek – prezes Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa, Danuta Rokita – prezes Klubu Seniora „Kreatywni”, Ewa Antosik, Marian Leski, grupa mieszkanek ul. Kościuszki, która podziękowała władzom miejskim za budowę chodnika (prace dobiegają końca), Teresa Sułek, Krzysztof Ślęzak, Mirosław Obara oraz Anna Łubek – prezes Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry”, która zaprezentowała zakres działalności podmiotu związany z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, główne działania oraz możliwości pozyskiwania dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz obszarów wiejskich.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty udzielił burmistrz Cezary Błach.

Więcej informacji na: http://www.suchedniow.pl/news,678,za-nami-xxiv-sesja-rady-miejskiej-zmiany-w-suchedniowskiej-oswiacie-uchwalone.html

 

9 września 2016

8 września odbyła się sesja Rady Gminy Masłów

Radni Gminy Masłów spotkali się w miniony czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, by głosować nad uchwałami dotyczącymi bieżących spraw gminy Masłów. Dotyczyły one m.in. nazw nowych ulic, zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, gminnych działek czy zmian w Statucie Gminy Masłów.

Poza podjętymi uchwałami radni wysłuchali m.in. informacji przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach w sprawie zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Goścmi spotkania były również przedstawicielki Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry". Prezes Anna Łubek zaprezentowała zakres działalności podmiotu związany z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, główne działania oraz możliwości pozyskiwania dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz obszarów wiejskich.

Więcej informacji na: http://maslow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=528

 

27 lipca 2016

26 lipca odbyła się sesja Rady Gminy Bieliny. Uczestniczyli w niej radni i sołtysi.

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2029zmian w budżecie gminy na 2016 rokw sprawie opłaty targowejw sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Bielinyw sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielinyw sprawie powołania Gminnej rady Seniorów w Bielinach oraz nadania jej statutuw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Goścmi spotkania były również przedstawicielki Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry". Prezes Anna Łubek zaprezentowała zakres działalności podmiotu związany z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, główne działania oraz możliwości pozyskiwania dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz obszarów wiejskich.

 

Źródło: www.bieliny.pl

 

17 czerwca 2016 roku

17 czerwca 2016 roku w Masłowie odbyły się XXXV Powiatowe Targi Pracy. Osoby poszukujące pracy mogły zapoznać się z wieloma ofertami i propozycjami aktywizacji zawodowej podczas XXXV Powiatowych Targóww Pracy, które odbyły się w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II w Masłowie 17 czerwca 2016 roku.

Już po raz 35. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zaprosił do udziału w targach wszystkie osoby bezrobotne z terenu powiatu kieleckiego. W hali sportowej  Zespołu Szkół wystawiono stoiska, na których prezentowano zarówno oferty pracy jak i wiele ciekawych propozycji aktywizacji zawodowych. W Masłowie zaprezentowało się 40 wystawców, w tym 26 pracodawców oraz 14 instytucji partnerstwa lokalnego. Powiatowy Urząd Pracy proponował 119 ofert pracy na 429 miejsc. Można było wybierać spośród 60 ofert stażu oraz 550 miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców oraz 130 miejsc proponowanych przez Miejski Urząd Pracy. Nie zabrakło również kilkudziesięciu ofert pracy za granicą. Targi otworzył Marek Kwiecień, członek Zarządu Powiatu w Kielcach. Gośćmi wydarzenia byli  Zbigniew Zagdański i Marian Zarzycki, radni Rady Powiatu, wójt Tomasz Lato oraz Małgorzata Stanioch dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach i Teodora Jagiełło, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. 

Swoje stoisko miało również Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, na którym można było uzyskać informacje na temat możliwości ubiegania się o środki na założenie i rozwój działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem Stowarzyszenia było wzmocnienie wizerunku oraz poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o Lokalnej Strategii Rozwoju, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR oraz harmonogramie naboru wniosków.

 

10 maja 2016 roku

W dniu 10 maja 2016 roku odbyły się Regionalne Targi Pracy w Suchedniowie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach i Starachowicach oraz Miejskiego Urzędu pracy w Kielcach.

Targi Pracy są jedną z najskuteczniejszych form poszukiwania pracowników na lokalnym rynku pracy, dając niepowtarzalną możliwość bezpośredniej rozmowy z potencjalnymi kandydatami do pracy oraz zgromadzenia dokumentów aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W celu ułatwienia sprawnego poruszania się po targach wystawcy zostali podzieleni na trzy strefy tematyczne: zatrudnienia, przedsiębiorczości i edukacji. W strefie przedsiębiorczości swoje stoisko miało Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”. Zainteresowani otrzymywali informacje na temat możliwości ubiegania się o środki na założenie i rozwój działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem Stowarzyszenia było wzmocnienie wizerunku oraz poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o Lokalnej Strategii Rozwoju, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR oraz harmonogramie naboru wniosków.

Ewelina Majcher-Obara
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
System Informowania Mieszkańców
Aby otrzymywać informacje SMS, dopisz swój numer telefonu komórkowego.


Turystyka wokół Łysej Góry
Statystyki
Licznik odwiedzin:
1863801
Dzisiaj:
32
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.92.190.158
Pogoda
Facebook
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI