Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
      
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 30 marca 2017
89 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Amelii, Dobromira, Leonarda

Projekt

 
2017-03-29

Projekt "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

- logoty_wsparcie_biznesowe.jpg

Siedziba Beneficjenta Projektu:

  LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie 

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny

Biuro czynne w godzinach:                                                               Osoba do kontaktu:

Poniedziałek    7:30 - 16:00                                                                 Sabina Gawęcka
Środa                7:30 - 15:30                                                                 tel: 41 26-08-158
Piątek               12:30 - 16:00                                                                e-mail: sgawecka@wokollysejgory.pl

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
      - lgd_zielony.jpg
Lider projektu
 Sabina Gawęcka
2017-03-29

Projekt "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

- logoty_wsparcie_biznesowe.jpg

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 13 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego (gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock)zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby z terenów wiejskich,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby niskowykwalifikowane,
– osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze

– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Rekrutację do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest z dniem 20 kwietnia 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania zostaną zamieszczone wkrótce.

   

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
    - lgd_zielony.jpg
Lider projektu
 Sabina Gawęcka
2017-03-29

Projekt "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

- logoty_wsparcie_biznesowe.jpg
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 13 LGD:
 
1. Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Osoba do kontaktu: Monika Pater, tel: 608 616 558, e-mail: monikapater@interia.pl
Adres strony internetowej:
2. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sanodmierskiej
Osoba do kontaktu: Agnieszka Szczucińska, tel: 795 414 754, e-mail: wup@lgd-sandomierz.eu
Adres strony internetowej: http://lgd-sandomierz.eu/
3. Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie"
Osoba do kontaktu: Marta Strzelecka, tel: 41 378 71 77 wew. 21, e-mail: marta@krolewskieponidzie.pl
Adres strony internetowej:
4. Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą"
Osoba do kontaktu: Wojciech Basiak, tel: 41 380 81 33, e-mail: biuro@nadczarnaipilica.pl
Adres strony internetowej:
5. Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF"
Osoba do kontaktu: Marta Suwała, tel: 41 386 41 14 lub 500 623 984, e-mail: m.suwala@lgdjedrzejow.pl
6. Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"
Osoba do kontaktu: Urszula Żelazny, tel: 41 303 22 44 lub 784 022 706, e-mail: dorzeczebobrzy1@wp.pl
Adres strony internetowej: http://dorzeczebobrzy.eu/
7. Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
Osoba do kontaktu: Marlena Zamojska, tel: 41 357 73 47, e-mail: biuro@lgdponidzie.pl
Adres strony internetowej: http://www.lgdponidzie.pl
8.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
Osoba do kontaktu: Sławomir Miechowicz, tel: 41 307 49 38, e-mail: s.miechowicz@lgd-srws.pl
Adres strony internetowej: http://lgd-srws.pl/
9. Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisły"
Osoba do kontaktu: Katarzyna Chrzanowska, tel: 15 865 02 16, e-mail: k.chrzanowska@dorzeczewisly.pl
Adres strony internetowej: http://dorzeczewisly.pl/
10. Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
Osoba do kontaktu: Władysław Duda, tel: 516 196 828, e-mail: lgdopatow@o2.pl
Adres strony internetowej: www.lgdopatow.pl
11. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"
Osoba do kontaktu: Justyna Godlewska, tel: 41 375 95 33 lub 501 192 800, e-mail: justyna.godlewska@uzrodel.pl lub uzrodel@uzrodel.pl
Adres strony internetowej:
12. Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi"
Osoba do kontaktu: Katarzyne Rzepecka, tel: 41 307 26 44, e-mail: katarzyna.rzepecka@bialelugi.pl
Adres strony internetowej: http://bialelugi.pl/
13. Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy"
Osoba do kontaktu: Przemysław Strójwąs, tel: 41 344 46 91 wew. 305, e-mail: biuro@perlycn.pl
Adres strony internetowej: www.perlycn.pl
  

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      - lgd_zielony.jpg
Lider projektu
 Sabina Gawęcka
 
 2017-03-10

Projekt "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

 - logoty_wsparcie_biznesowe.jpg

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” ul. Partyzantów 3  w Bielinach, jako partner wiodący zaprasza do udziału w projekcie  LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1

 

 

 

Termin realizacji Projektu: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

Wartość Projektu: 4 759 873,00 PLN

Kwota dofinansowania: 4 668 879,35 PLN

Wkład własny: 90 993,65 PLN

  

Cel projektu

 

Celem Projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzących przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo i przez osoby odchodzące z rolnictwa na obszarze gmin woj. świętokrzyskiego obejmujących działalność 14 LGD będących realizatorami projektu.

 

Obszar realizacji projektu:

 

(województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski), (województwo świętokrzyskie, powiat staszowski), (województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki), (województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski), (województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski), (województwo świętokrzyskie, powiat pińczowski), (województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski), (województwo świętokrzyskie, powiat konecki), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki), (województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski), (województwo świętokrzyskie, powiat buski)

 

 

Adresat projektu

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, powyżej 29 r. życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z woj. świętokrzyskiego z gmin objętych działalnością Wnioskodawcy i Partnerów:

- osoby bezrobotne poszukujące pracy, pozostające bez zatrudnienia i nieaktywne zawodowo w tym: kobiety, osoby powyżej    50 r. życia, osoby z niepełnosprawnością,  nieaktywne zawodowo, niskowykwalifikowane

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrob. oraz członkowie ich rodzin (gosp. rolne nie przekraczające 2 ha)

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne muszą posiadać I lub II profil pomocy

 

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

 

1 Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

2. Doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

4. Wsparcie pomostowe 

 

Biuro Projektu:                                                     Przydatne linki:

LGD Wokół Łysej Góry

ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny                            - http://www.efs.gov.pl/

tel: (41) 26-08-158                                                - http://www.europa.eu/

email: sgawecka@wokollysejgory.pl                        - http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

                                                                         -http://www.wup.kielce.pl/

Osoba do kontaktu:                                              - http:// www.mapadotacji.gov.pl/

 Sabina Gawęcka

 Tel. ( 41) 26-08-158

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

      - lgd_zielony.jpg                                 
Lider projektu                                 

Sabina Gawęcka
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
System Informowania Mieszkańców
Aby otrzymywać informacje SMS, dopisz swój numer telefonu komórkowego.


Turystyka wokół Łysej Góry
Statystyki
Licznik odwiedzin:
1805437
Dzisiaj:
207
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.211.56.110
Pogoda
Facebook
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI